Solgården

Oplæg om fuldmagter og værgemål samt arv og testamente

18jun

Demenskoordinatorerne i Thisted Kommune inviterer til spændende oplæg
Kaffe og kage kan købes til 22 kr.