Millioner skal styrke de ældres fysik og balance

Publiceret 29-11-2023

Vi har I et projektsamarbejde fået tilsagn om 6,9 millioner kroner fra en pulje under Erhvervsstyrelsen, der skal styrke genoptræningstilbuddet til ældre borgere i Thy.

Træning og genoptræning kan have afgørende betydning for, hvornår vi bliver afhængige af andres hjælp, når vi bliver ældre.

Derfor vil det være et særligt fokusområde i et nyt projekt i Thy de kommende år. Indsatsen er finansieret af puljen ‘Implementering og skalering af velfærdsteknologi’ under Erhvervsstyrelsen.

Helt konkret tager projektet udgangspunkt i en app, hvori terapeuterne udarbejder træningsprogrammer tilpasset den enkelte borger. Træningsprogrammet kan derefter vises som videoer af de enkelte øvelser, som borgeren skal udføre. Hjemmeplejen vil understøtte borgerens gennemførsel af træningen.

Det fortæller Tina Bach Thomsen, der er leder af Træning og Rehabilitering i Thisted Kommune:  

- Det kan for eksempel være en borger, der oplever at være usikker på benene i badet. Det kan også være en borger, der begynder at have udfordringer med at rejse sig fra en stol. Her kan genoptræning gøre en stor forskel for borgerens liv og livskvalitet.

Hjælp til selvhjælp

Når en borger ansøger om hjælp i hjemmet, er det i dag almindelig procedure, at kommunen tager på hjemmebesøg og ser på, hvad udfordringerne består i, og om de kan afhjælpes med enten hjælpemidler eller genoptræning. Det nye i projektet er, at tilbuddet om genoptræning bliver markant forbedret.

- I dag er det for mange ældres vedkommende begrænset til et printet dokument med forskellige øvelser, de selv skal lave derhjemme. Det her projekt giver meget bedre forudsætninger for et succesfuldt genoptræningsforløb, fortæller Tina Bach Thomsen.

Ambitionen er, at den nye app skal sikre ældre borgere i Thy friheden til at kunne klare sig selv i længere tid. Det fortæller Anne Fink, der er chef for Ældre og Træning i Thisted Kommune. 

- Det er de færreste, der har lyst til at skulle have hjælp til at gå i bad, hvis man selv kan genvinde evnen til at gøre det. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får et bedre genoptræningstilbud til vores borgere, siger Anne Fink.

Udgangspunktet er, at det er hjemmeplejen, der hjælper borgerne igennem øvelserne, men borgere, der har mod på det, vil også selv kunne logge ind på appen og træne.  

Det nye træningstilbud starter inden sommeren 2024.

Fakta om projektet

  • Projektet varer to år og er et offentligt-privat innovationssamarbejde mellem Thisted Kommune, Haderslev Kommune og den private virksomhed ExorLive.
  • Projektsummen lyder på 6,9 millioner kroner.
  • Pengene kommer fra en pulje under Erhvervsstyrelsen på 72 mio. kroner til indkøb, implementering og spredning af velfærdsteknologiske løsninger.
  • Puljen er medfinansieret af den Europæiske Union.  
EU logo og teksten: Medfinansieret af Den Europæiske Union

Kontaktinfo

Ældre og træning
S: Asylgade 30
O: 7700 Thisted