Om Frit Ældreliv

Frihed til at....

Det er forskelligt, hvad der kendetegner et godt hverdagsliv. Men ofte hænger det sammen med at kunne leve det liv, man ønsker. Derfor har vi i Thisted Kommune en ambition om at understøtte det gode og aktive hverdagsliv – hele livet. Den tilgang til sundhed og pleje, gennemsyrer alt vi gør - både i vores sundhedstilbud, hjemmeplejen og plejecentrene.

Vi arbejder for at give dig friheden til at blive på arbejdsmarkedet, så længe du ønsker det, og forlænge den tid, hvor du kan blive boende i dit eget hjem. Hvis du på sigt kommer til at kalde et plejecenter for dit hjem, handler Frit Ældreliv om, at du i størst muligt omfang, kan fastholde de ting i hverdagslivet, som er vigtige for dig. Det gælder, uanset om du bor i eget hjem eller på et plejecenter.

Livskvalitet i fokus

Forskning viser, at det gode hverdagsliv og livskvalitet handler om selv at være i stand til at træffe valg, der vedrører eget liv. Vi ønsker, at vores ældre borgere har følelsen af selvstændighed og myndighed – hele livet.  

Ansvaret for at skabe et frit ældreliv ligger både hos borgeren selv, hos de pårørende og hos kommunen. Værdighed, omsorg og nærvær er og vil altid være allestedsnærværende i vores arbejde, men det bliver suppleret af et øget fokus på forebyggelse, rehabilitering og træning. På den måde kan vi sammen sikre dig det ældreliv, der giver dig mest mulig livskvalitet.

Baggrund og udfordringsbillede

Thisted Kommune står, ligesom mange andre kommuner, overfor en demografisk udvikling med flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Samtidig sker der i stigende grad en opgaveglidning fra region til kommuner. Det medfører en ubalance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft og et økonomisk pres.

Hvis vi fortsat skal kunne levere en værdig ældrepleje af høj faglig kvalitet – både nu og i fremtiden, kræver det derfor, at vi tænker nyt og innovativt i ældreplejen. Det er baggrunden for Frit Ældreliv. Betyder det, at vi ikke ville arbejde med rehabilitering og Frit Ældreliv, hvis der ikke var det økonomiske pres? 

Nej, det gør det ikke.

Den økonomiske situation i de danske kommuner er et ekstra incitament, der skubber os til at forny og dygtiggøre os. Arbejdet med genoptræning og rehabilitering er fremtiden. Det er et tiltrængt skub i en ny retning, der sikrer os et bedre liv i vores alderdom.

Vi får alle gevinsterne af, at vi kan klare os selv i længere tid. At vi får hjælp til at bevare vores frihed i størst mulig grad - uanset om vi klarer os selv, modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem Er der plads og kræfter til at sætte kaffen over selv, selv tage tøj på eller rede vores hår, så skal vi have hjælp til at få den frihed. 

Det vinder vi alle på. Samtidig med, at de af os, der har brug for hjælp, selvfølgelig kan få den.

Frit Ældreliv er også med til at sikre flest mulige ressourcer til de af os, der har mest brug for det. 

Vores strategi

Du kan læse meget mere om vores ambitioner og visioner for det fire ældreliv i den ene af Thisted Kommunes fem områdestrategier:

Strategien Frit Ældreliv

For fagprofessionelle

Informationer om projektet: Styrket nærvær og omsorg i ældreplejen.

Læs mere her.

Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for hjælp?

I Thisted Kommune er der en lang række kommunale tilbud til ældre borgere, der har brug for hjælp og støtte i hverdagen. Du finder den komplette liste over tilbud her:

Tilbud på ældreområdet.

Fortællinger