Her er kvaliteterne ved Thys landsbyer

Publiceret 11-09-2023

I en stor undersøgelse har thyboerne selv peget på de unikke muligheder i 17 landsbyer i Thy. Resultatet er rapporten Landsbyliv 2022, der skal bruges til at lave strategisk planlægning for vores landsbyer.

Den smukke natur lige ude foran havelågen. Det tætte fællesskab, hvor man kender naboen og hjælper hinanden i hverdagen. Det rige foreningsliv, hvor eftermiddagene bliver brugt sammen med vennerne i hallen.

Landsbyerne i Thy har hver især deres helt egne kendetegn og kvaliteter. Men hvad er det særlige ved din by?

Det spørgsmål, kan du finde svar på i den nye rapport Landsbyliv 2022, der analyserer situationen og mulighederne i 17 landsbyer i Thy.

Den viden bliver grundlaget for den strategiske udvikling af landsbyerne.

Det fortæller Clara Leismann Lønstrup, der er planlægger i Thisted Kommune og har arbejdet med udarbejdelsen af rapporten.

- Realiteten er, at der bliver færre indbyggere i en stor del af landsbyerne i Thy. Men landsbyerne har rigtig meget at byde på. Der er plads, sammenhold, fællesskab, nærvær og natur i overflod. De kvaliteter skal vi fremhæve og have mest mulig gavn af.

Thyboer med på råd

Størstedelen af informationerne i rapporten kommer fra en stor spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til thyboerne i og omkring de 17 landsbyer.

Svarene handler blandt andet om, hvorfor de selv har valgt at bosætte sig i landsbyen, hvad de synes, landsbyens kvaliteter er, og hvordan de gerne ser, landsbyen udvikler sig i fremtiden.

Kigger man rapporten igennem, er det tydeligt at se, at Thys unikke position midt i noget af Danmarks vildeste natur, har stor værdi og betydning for landsbyerne.

Det er den værdi, størstedelen af borgerne fremhæver.

Flere steder er det også sammenholdet, foreningslivet og rummeligheden, der bliver peget på.

Al den viden, der er blevet samlet sammen, har en stor værdi. Det fortæller Rene Melgaard Nielsen, der er projektleder i Thisted Kommune, hvor han blandt andet arbejder med landsbyudvikling.

- Det her grundige forarbejde betyder, at vi i samarbejde med landsbyerne kan skabe en plan for autentisk udvikling i landsbyens ånd, siger han.

Levedygtige landsbyer

Rapporten handler om de 17 landsbyer i Thy, der har flere end 200 og færre end 1000 indbyggere.

De 17 landsbyer er Sennels, Bedsted, Koldby, Sjørring, Vestervig, Frøstrup, Østerild, Vorupør, Ræhr, Hundborg, Vilsund, Agger, Hillerslev, Sundby, Vesløs, Ydby og Hørdum.

Herudover er der seks byer i Thy, som har mere end 1000 indbyggere. De byer er Hanstholm, Nors, Klitmøller, Snedsted, Hurup og Thisted. Og flere end 30 landsbyer med under 200 indbyggere.

De 17 landsbyer er udvalgt, fordi det er den afgrænsning Udvalget for levedygtige landsbyer anbefaler.

Det er nyt, at Thisted Kommune har så omfattende en analyse af de enkelte landsbyer. Udover borgernes input beskriver rapporten også faktuelle forhold om landsbyerne som for eksempel befolkningsudvikling, serviceniveau osv.

Rapporten udgør grundlaget for de strategier og målsætninger, som skal indgå som en del af den kommende kommuneplan i 2025.

Den strategiske landsbyudvikling skal ske ved, at landsbyerne udvikles forskelligt med fokus på, hvad der gør den enkelte by levedygtig.

Du finder rapporten her: Linker til rapporten: Landsbyliv 2022