Demensvenligt Thy

Her er demensvenlighed en ting

Publiceret 18-06-2024

Der ses en stigning i antallet af borgere, der får stillet diagnosen demens. Det kræver øget fokus på, hvordan lokalsamfundet kan hjælpe borgere med demens i hverdagen. Projekt Demensvenligt Thy er med til at sætte fokus på temaet – og gøre demens vedkommende for alle borgere og civilsamfundet.

Projekt Demensvenligt Thy udbreder viden om demens og lærer medborgere, hvordan de håndterer mødet med demente i hverdagen. Dét er noget, de har stor succes med. Foto: Jens Kristian Vangsgaard.

”Jeg kan se, at du har noget i din kurv. Er der andet, du mangler?”

Købmanden henvender sig til en ældre kvinde, som har været i butikken i noget tid. Kvinden kigger lidt forvirret og søgende rundt. I sin kurv har hun en læbestift, som hun lægger op på disken. Men pengene rækker ikke, og kvinden famler med sin tegnebog i håb om at finde en mønt mere.

Købmanden genkender kvinden, og han ved også, hvem hendes mand er. Han ved, at kvinden har demens, og da kvinden forsvinder ud af butikken med læbestiften, uden at have betalt for den, gør købmanden heller ikke nogen indsigelser.

Det vigtige lokale kendskab

Senere får købmanden kontakt til kvindens mand, som han laver en betalingsaftale med. Nu kan kvinden kigge forbi en gang imellem og gøre sine indkøb – uden at skulle have dårlig samvittighed over ikke at have de rette penge med.
Situationen udspillede sig for nyligt i en af Thisted Kommunes små byer, og flere lokalaktører skal klædes på, så de kan hjælpe i lignende situationer.

- Hvordan forholder man sig egentlig, når man møder en dement borger i byens rum? Det er et af de spørgsmål, som Demensvenligt Thy hjælper med at besvare. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til demens – og medborgere og lokalsamfund spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng, siger Yvonne Tilsted.

Yvonne arbejder til dagligt som plejecenterleder i Sct. Thøgersgaard i Vestervig. Hun har i mange år arbejdet med borgere, som har svær demens.

Foto af Yvonne Tilsted fra Thisted Kommune.
Yvonne Tilsted er plejecenterleder hos Sct. Thøgersgaard i Vestervig. Hun er en af frontfigurerne i Demensvenligt Thy.

- Der er ingen tvivl om, at episoden med købmanden er unik for Thy som et lille lokalsamfund. Vi hjælper og støtter hinanden, der hvor vi kan. Vi har en empatisk tilgang. Men jeg tror nu sagtens, det kunne ske mange andre steder i landet, smiler Yvonne Tilsted.

Tæt samarbejde

Thisted Kommune fik for et par år siden en invitation fra Demensalliancen, som arbejder sammen med landets kommuner for at mere demensvenligt Danmark. Herefter gik en udvælgelsesproces i gang, og Thisted Kommune var én af de kommuner, der blev udvalgt til projektet. Og det gode samarbejde med Demensalliancen fortsætter i fremtiden.
I et tværfagligt team bestående af demenskoordinatorer, sygeplejersker og brobyggere er Yvonne og hendes kolleger med til at udbrede viden om demens og dele ud af redskaber, som skal gøre det lettere for folk i lokalsamfundet at håndtere mødet med en dement.

- Vi er i gang med at skabe et stort netværk, som blandt andet inkluderer købmænd, kirker, foreninger og genbrugsbutikker, fortæller Yvonne.

Demens er ikke noget, man skal stå med alene, mener de hos Demensvenligt Thy. Foto: Jens Kristian Vangsgaard.

Godt liv trods diagnose

Demensvenligt Thy blev til i 2022 og projektet er blevet taget rigtig godt imod ude i de små byer.

- Demensvenligt Thy handler om, hvordan vi som borgere har en vigtig rolle for at skabe en demensvenlig hverdag. Med plads til os alle. Borgere med demens skal stadig have det godt trods deres diagnose - og de skal inviteres ind i fællesskabet, pointerer Yvonne.

Yvonne fortæller, at de har holdt informationsaftener i syv byer i Thisted Kommune, delt pjecer ud og har kontaktpersoner ude i lokalsamfundene, som de fortsat vil holde fast i og engagere i arbejdet med demensvenlighed.

- Det er vigtigt, at medborgere med demens fortsat kan gå ned og handle, dyrke deres interesser og bliver mødt på en værdig og inkluderende måde i det lokale samfund - det kræver viden og handling lokalt, påpeger Yvonne.

 
Det vurderes, at der er 800 demente alene i Thisted Kommune. Foto: Jens Kristian Vangsgaard.

Mottoet hos Demensvenligt Thy er da også meget sigende:

”Demens er noget, vi har sammen”.

- Man skal ikke stå alene med demens. Det har stor betydning, at vi er sammen om opgaven. Det kan være, at man møder en på gaden, som har brug for hjælp. ”Hov, nu går Bent i byen. Det er ved at være sent, skal vi ikke køre ham hjem?” Dét er demensvenlighed, påpeger Yvonne.

Pårørende bærer tung byrde

Ved siden af et menneske med demens står også oftest en pårørende, som bærer en tung byrde.

Det skønnes, at 73% af pårørende til en borger med dement selv er i risiko for at blive mentalt eller fysisk svækket efter at have taget vare på deres kære med demens. Derfor arbejder Demensvenligt Thy også på at hjælpe de pårørende, så de ikke falder ned i et mørkt hul.

- Som pårørende står man med et ansvar for et andet menneske, hvis adfærd kan være meget uforudsigeligt. Det leder til bekymringer og frustrationer. Det giver en tryghed for de pårørende, at de bliver mødt med velvilje af mennesker, der er i stand til at hjælpe med støtte og omsorg til den demente i byrummet, forklarer plejecenterlederen.
I øjeblikket arbejder Demensvenligt Thy på at få koblet flere kultur- og fritidsinstitutioner på projektet, så flere foreninger, men også biblioteker, svømmehaller og biografer bliver bedre rustet til at møde en medborger med demens.

På Demensvenligt Thy’s hjemmeside og Facebook kan du finde gode håndgribelige råd om demens. Her kan du også se kontaktoplysninger på demenskoordinatorer og andre fagpersoner, som kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål. Du finder det hele her.

Pjecer findes hos egen læge og kommunens sygeplejeklinikker.

Kontaktinfo

Ældre og træning
S: Asylgade 30
O: 7700 Thisted

Råd til hverdagen

Det skønnes, at der er omkring 800 demente i Thisted Kommune. Og det antal ser ud til at stige markant i fremtiden. Men hvad gør du selv, når du møder en dement?

  • Tag kontakt
  • Vær smilende og imødekommende i dit kropssprog
  • Tal tydeligt
  • Tal i korte sætninger og stil kun ét spørgsmål ad gangen
  • Vær tålmodig
  • Tal langsomt og afvent svar