Rehabilitering

Thisted Kommune har i et innovationsforløb undersøgt og afprøvet, hvordan kommunen kan levere en mere effektiv tilrettelæggelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen på ældreområdet (§83a).
Der er i projektet, Styrket omsorg og nærvær, afprøvet forskellige indsatser, som har haft til formål at styrke rehabiliteringsindsatsen i kommunen.

Hvad er afprøvet?

Der er i projektet afprøvet forskellige former for organisering af rehabiliteringsindsatsen, herunder:

  • Rehabiliteringsgrupper bestående af rehabiliteringsressourcepersoner i hjemmeplejen samt en fast sygeplejerske, visitator, terapeut og planlægger tilknyttet gruppen.
  • To typer af tværfaglige rehabiliteringsmøder.
  • Rehabiliteringstid til rehabiliteringsressourcepersonerne i hjemmeplejen.
  • Terapeuter som konsulenter og forløbskoordinatorer.
  • Følgebesøg mellem terapeuter og hjemmeplejere.
  • Intensivering af den fysiske træning.

Læs mere.

Resultater

Den nye organisering i rehabiliteringsgrupper har medført en stigning i antallet af rehabiliteringsforløb på op mod 50% i nogle områder. Derudover føler medarbejderne i rehabiliteringsgruppen sig bedre klædt på til at varetage rehabiliteringsforløb. Der er etableret et set-up, som giver mulighed for sparring, styrket koordination og opfølgning samt kendskab og forståelse for kompetencer og arbejdsgange. Derudover giver RH-grupperne en større grad af kontinuitet, hvilket opleves positivt for borgerne og medarbejderne, da det bidrager til mere opfølgning på indsatser og bedre relationer.

Opsamling

På baggrund af evalueringen anbefales det at:

Organisere rehabiliteringsindsatsen

 i specialiserede rehabiliteringsgrupper.

Afholde et tværfagligt rehabiliteringsmøde

 i rehabiliteringsgruppen 1 gang ugentligt af 1 times varighed, hvor der følges op på borgere i rehabiliteringsforløb og sparres om konkrete cases.

Afholde tværfaglige gruppemøder

i hele hjemmeplejegruppen hver 14. dag af en ½ times varighed, hvor der sker en overlevering til den resterende hjemmeplejegruppe.

Afsætte ”rehabiliteringstid”

med rehabiliteringsressourcepersonerne i hjemmeplejen fx 30 minutter 1 gang ugentligt som forberedelse til gruppemøder.