Teknologi

Thisted Kommune har via et offentlig-privat-innovationssamarbejde (OPI) med Systematic og Københavns Universitet testet forskellige teknologier, der kan bruges til at forbedre dokumentationspraksis. Alle kommuner står overfor samme udfordring. Der kommer flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder, og en af de måder, der kan være med til at løse udfordringen, er anvendelsen af nye teknologier.

 

Test af nye teknologier til at forbedre dokumentationspraksis

De teknologier, der er blevet testet i projektet, i tæt samarbejde med medarbejderne i ældreplejen, er følgende:

  • Talegenkendelse. Det talte omdannes til tekst, mens man dikterer sin dokumentation direkte i journalsystemet.
  • Oplæsning fra omsorgsjournalen, så køretiden kan udnyttes.
  • Machine learning, der skal guide medarbejderne til at få placeret dokumentationen de rigtige steder i journalsystemet.

Et fremtidsscenarie for dokumentation i ældreplejen

Clara, der er SOSU-assistent, har været på hjemmebesøg hos 84-årige Jens, der til daglig får besøg af hjemmeplejen.

Jens er undervægtig, og Clara bemærker, at Jens ikke har spist særlig meget af sin frokost, og vil efter besøget dokumentere det.

Hun finder sin tablet frem og dikterer, mens Jens hører det, så Jens også ved hvad der er blevet dokumenteret.

Herefter kommer journalsystemet med forslag til, i hvilket felt dokumentationen, skal placeres. Clara vælger ”Ernæring”. Herefter foreslår systemet, at der skal gives besked til aftenvagten.

Det godkender Clara, og dokumentationen er nu færdig. Da hun sætter sig ud i bilen, siger hun ”oplæsning næste besøg”.

Mens Clara kører hen til den næste borger, bliver der nu læst højt fra journalsystemet om borgeren, så Clara er godt forberedt, og ved hvad hun skal være opmærksom på ved næste besøg.

Mål, konklusion og vurdering

Målet

Målet har været at øge kvaliteten og spare tid, og det er derfor løbende blevet undersøgt i projektet.

Konklusionen

Konklusionen er, at teknologierne er delvist modne, og at der er et stort potentiale.

Vurderingen

Vurderingen er, at teknologierne både kan være med til at øge kvaliteten og spare tid.

Hvis du vil læse mere om test af teknologierne og resultaterne, kan du læse meget mere i den vedhæftede rapport.

Læs mere