Vigtigt med mulighed for at vælge at være med

Publiceret 08-07-2022

Stafet for Livet og Royal Run er mere end hurtige tider og mange kilometer i løbeskoene. På Plejecenter Kristianslyst i Thisted er det også for plejehjemsbeboere. Her det vigtigt, at de ældre også får mulighed for at deltage i den slags aktiviteter, siger centerlederen.

Det er mange år siden, hun selv er løbet noget sted hen. Men en lørdag i maj ligger Gerda Malmberg på 96 år alligevel helt i front under Stafet for Livet på Plejecenter Kristianslyst i Thisted:

- Det er godt nok dejligt at få hovedet blæst igennem, siger hun smilende og trækker hætten fra trøjen sammen under hagen, mens hun nyder udsigten rundt om Tingstrup Sø i Thisted.


Inden turen gik ud på ruten til Stafet for Livet på Plejecenter Kristianslyst var der musik og sang foran indgangen.

Sammen med en håndfuld medbeboere, ansatte og frivillige er hun ude på stafetruten for kørestole. De er ude på missionen at samle ind til Kræftens Bekæmpelse gennem løbet Stafet for Livet. En aktivitet som samme dag også foregår et andet sted i byen:

- Selvom man fx sidder i kørestol, så er det vigtigt, at man fortsat får friheden til at deltage i forskellige aktiviteter. Her giver vi beboerne mulighed for at deltage på de præmisser de kan. At der er et personligt og frit valg til stede, er med til at beboeren holder fast i sin identitet og personlighed, forklarer Lise Ørbæk Knudsen, der er leder på Plejecenter Kristianslyst.


Ud over Stafet for Livet har de på Kristianslyst i år også deltaget i “Royal side Run”, som er en udløber af Kronprinsens Royal Run. Her deltog pårørende, dagplejere, frivillige, en børnehave og unge fra Elmelund, som hjalp med at skubbe kørestole. I alt var de omkring 100 fra 0 til 100 år.


I maj samlede Kristianslyst i alt 100 børn, unge og gamle til Royal Side Run rundt om Tingstrup Sø. Privatfoto.

Vigtigt med et frit valg

Med fokus på det frie valg til aktiviteter læner plejehjemslederen sig op ad forskning fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, som bl.a. har undersøgt, hvad ældre opfatter som et godt ældreliv. De undersøgelser viser, at langt de fleste ønsker at leve det liv, som de har været vant til. De ønsker at have noget at stå op til, holde sig i gang, bruge deres evner, være noget for andre, være en aktiv del af samfundet samt føle sig godt tilpas i hverdagen.

- Bare fordi man bor på plejehjem, skal man ikke udelukkes fra det, der foregår omkring os. Vi har naturligvis begrænsninger, fordi beboerne har brug for hjælp, men fysisk aktivitet styrker livskvaliteten og trivslen og kan gøre hverdagens krav mere overkommelige. Derudover er fællesskaber vigtige for alle aldre og sammen med pårørende og frivillige, så kan vi give indhold i beboernes hverdag, siger Lise Ørbæk Knudsen.


Gerda Malmberg (th) på 96 år nød i selskab med flere beboere fra Plejecenter Kristianslyst turen rundt om Tingstrup Sø, da der var arrangeret Stafet for Livet for beboerne. I alt blev der gået 129 km af deltagerne på dagen.